Nederlands Kennis Curriculum

Het Nederlands Kenniscurriculum (NKC) is een kennisgericht basisschoolcurriculum: een concrete en kennisgerichte invulling van de kerndoelen van het onderwijs in Nederland. Met het NKC kunnen scholen en leerkrachten zelfstandig hun onderwijs vormgeven.

Het curriculum vormt de basis van het leren, maar is ook moeilijk om te ontwerpen.

Eerst kennis, dan vaardigheden

Een vaardigheid als ‘begrijpend lezen’, ‘kritisch denken’ of ‘problemen oplossen’ hangt samen met kennis over een specifiek onderwerp. In het NKC wordt daarom eerst gewerkt aan kennisopbouw, om deze kennis daarna toe te passen in betekenisvolle contexten. 

Opbouwende kennisoverdracht

Stap voor stap leren kinderen meer over samenhangende onderwerpen; de informatie en de context worden tijdens hun schooljaren steeds complexer en leerlingen worden uitgedaagd tot het leggen van verbanden tussen onderwerpen.

De leerkracht heeft de regie

Op een NKC school ontwerpen leerkrachten zelf de NKC lessen. De leerkrachten volgen niet een vastgestelde methode, maar worden zelf de architect van hun eigen onderwijs. Doordat er een in elk themaboekje een terug- en vooruitblik wordt omschreven krijgen zij zicht op de doorgaande lijn van het NKC. Het NKC biedt hierdoor elke leraar en team de basis om gericht thematisch onderwijs te ontwerpen en organiseren.

Hoe het werkt

In vier stappen naar het Nederlands Kennis Curriculum

Aanmelding
Meld via de stichting een school (het liefst meerdere scholen) per mail aan om met het NKC te starten. De bestuurder en de medezeggenschapsraad dienen hiervan op de hoogte te zijn. Vanaf dat moment wordt de instelling gezien als aspirant toetreder tot het NKC-netwerk.

Zelfevaluatie
Vul samen met betrokken collega’s – directeuren, leerkrachten, kwaliteitscoördinator – het zelfevaluatiekader in. Hiermee bekijk je waar je als school nog aan kunt werken voor een zo succesvol mogelijke start van het NKC op jouw school.

Gesprek
Plan tijdens de aanmelding een gesprek met de NKC-stuurgroep om de zelfevaluatie door te spreken. Samen met de NKC-stuurgroep bekijk je in anderhalf uur wat er moet gebeuren om het NKC goed te implementeren op jouw school.

Toetreding
Binnen drie weken na het gesprek krijg je als stichting een rapportage over de toetreding van je school bij het NKC. Daarna ben je officieel lid van het NKC-netwerk en kun je gaan werken met het meest kennisrijke curriculum van Nederland!

Wat anderen vinden

Wij zijn trots om dagelijks scholen te helpen. We delen dan ook graag hun ervaringen met het NKC.

Veel vaker dan voorheen hoor ik dat leerlingen het nieuws thuis kunnen begrijpen en daarin dingen terughoren die ze op school hebben geleerd.

Wieteke · Leerkracht bij Jan Ligthartschool, Arnhem

Een ouder kwam laatst naar mij toe. Hij was met zijn zoontje in een openluchtmuseum, toen die tot vaders verbazing zei: “dit is zeker uit de late middeleeuwen, want de huizen zijn van steen en dat was niet zo in de vroege middeleeuwen.”

Wieteke · Leerkracht bij Jan Ligthartschool, Arnhem

Onze school staat in een van de uitdagendste wijken van Schiedam. Het NKC maakt echt het verschil voor onze kinderen, omdat ze een goede kennisbasis meekrijgen. Kennis is de grootste voorspeller voor maatschappelijk succes.

Vera · Leerkracht bij De Singel, Schiedam

Leerlingen zijn trots als ze kunnen vertellen wat ze eerder geleerd hebben. Voorheen was wereldoriëntatie veel lastiger, omdat kinderen weinig onthielden van eerdere lessen. Nu hoor ik vaak van collega’s hoe opvallend veel leerlingen zich herinneren van eerdere thema’s.

Petra · Leerkracht bij De Sleutel, Tilburg

Het curriculum is het fundament waarop al het leren gebouwd is. Als leerkracht moet je de principes daarachter heel goed snappen om de opbouw van het leren te doorzien.

Hanneke · Leerkracht bij Het Veldhuis, Utrecht

We horen van ouders dat hun kinderen anders praten aan de eettafel. Bijvoorbeeld een verbaasde ouder met een jong kind dat zei “ow maar ik weet wat consumptiegedrag is: …”. Het is dus niet zomaar een lesje op school, maar echt breder. Dat is heel anders dan voor het NKC.

Harm · Leerkracht bij De Schatgraaf, Arnhem

Als leerkracht word ik heel blij als kinderen verbindingen gaan zien naar eerdere thema’s. Kleuters die teruggrijpen op dingen die ze in groep 1 hebben geleerd. Dat je écht met kinderen in discussie kunt gaan, omdat ze genoeg kennis hebben van onderwerpen.

Judith · Leerkracht bij De Wateringe, Hellevoetssluis

Ouders vinden het heel leuk dat kinderen in het gezien meer kunnen deelnemen aan gesprekken aan tafel. We horen veel terug dat broertjes en zusjes (uit verschillende jaren op dezelfde NKC-school) beter en meer inhoudelijk met elkaar kunnen praten.

Laura · Leerkracht bij De Twaalfruiter, Utrecht

Elke keer dat je zo’n thema doet en goed afsluit, geeft dat zo’n trots gevoel als leraar! De lat van de doelen ligt hoog, dus je moet voor jezelf als leraar ook je eigen kennis verdiepen.

Wout · Leerkracht bij Schatgraaf, Arnhem

Je hoort van ouders veel meer dan vroeger dat hun kinderen over onderwerpen beginnen die ze op school hebben geleerd.

Lisa · Leerkracht bij Willibrordschool, Utrecht

Kinderen van groep 5/6 stonden een paar weken geleden te dringen voor het hek om naar binnen te mogen. “Waarom hebben jullie zo’n haast?”, vroeg de conciërge. “We gaan vandaag met een nieuw thema van NKC beginnen!”, riepen de kinderen.

Lisa · Leerkracht bij Willibrordschool, Vleuten

Ouders kwamen naar ons toe dat hun kinderen uit de kleuterklas zo goed konden praten over religies, kerken en moskeeën.

Lisa · Leerkracht bij Willibrordschool, Vleuten

Het werken met het NKC geeft vertrouwen in mijn eigen kunnen als leraar, veel meer dan het werken met een methode.

Loes · Leerkracht bij Drie Koningen, Utrecht

Bij NKC staat de leraar centraal. De leraar brengt de kennis over en moet hierin de leiding nemen. We zijn de professionals en kunnen de regie nemen over de kwaliteit van het onderwijs, zonder dat daarbij iets wordt opgelegd. En dat ook nog eens evidence-informed en met veel enthousiasme!

Loes · Leerkracht bij Drie Koningen, Utrecht

Dit is waar we als Jenaplanschool naar op zoek waren! Een kennisrijk curriculum voor alle kinderen in de vorm van betekenisvol thematisch onderwijs, met samenhang tussen vakgebieden. Het NKC laat zien dat dit kan!

Rian · Leerkracht bij Jenaplan IKC Donatushof, Bemmel

Ik merk echt dat leerkrachten zelf ook meer weten.

Petra · Leerkracht bij De Sleutel, Tilburg

Leerkrachten werken samen en nemen dingen van elkaar over. Voorheen was dit soort samenwerking er bij ons op school nauwelijks. Met elkaar de hele lijn doorzien en dezelfde lessen geven, helpt enorm voor samenwerking en overleg.

Petra · Leerkracht bij De Sleutel, Tilburg

Kennis is macht in de goede zin van het woord. Zoveel dingen zijn leuker en interessanter met kennis. Als je een gesprek kan volgen: ow leuk, ik kan meepraten. Je leest iets en denkt: ow daar heb ik al van gehoord!

Wessel · Leerkracht bij Het Windas, Schiedam

Ontwikkeld door