Anderen over NKC

Ervaringen

Je hoort van ouders veel meer dan vroeger dat hun kinderen over onderwerpen beginnen die ze op school hebben geleerd.

Lisa · Leerkracht bij Willibrordschool, Utrecht

Elke keer dat je zo’n thema doet en goed afsluit, geeft dat zo’n trots gevoel als leraar! De lat van de doelen ligt hoog, dus je moet voor jezelf als leraar ook je eigen kennis verdiepen.

Wout · Leerkracht bij Schatgraaf, Arnhem

Het werken met het NKC geeft vertrouwen in mijn eigen kunnen als leraar, veel meer dan het werken met een methode.

Loes · Leerkracht bij Drie Koningen, Utrecht

Onze school staat in een van de uitdagendste wijken van Schiedam. Het NKC maakt echt het verschil voor onze kinderen, omdat ze een goede kennisbasis meekrijgen. Kennis is de grootste voorspeller voor maatschappelijk succes.

Vera · Leerkracht bij De Singel, Schiedam

Een ouder kwam laatst naar mij toe. Hij was met zijn zoontje in een openluchtmuseum, toen die tot vaders verbazing zei: “dit is zeker uit de late middeleeuwen, want de huizen zijn van steen en dat was niet zo in de vroege middeleeuwen.”

Wieteke · Leerkracht bij Jan Ligthartschool, Arnhem

We horen van ouders dat hun kinderen anders praten aan de eettafel. Bijvoorbeeld een verbaasde ouder met een jong kind dat zei “ow maar ik weet wat consumptiegedrag is: …”. Het is dus niet zomaar een lesje op school, maar echt breder. Dat is heel anders dan voor het NKC.

Harm · Leerkracht bij De Schatgraaf, Arnhem

Leerlingen zijn trots als ze kunnen vertellen wat ze eerder geleerd hebben. Voorheen was wereldoriëntatie veel lastiger, omdat kinderen weinig onthielden van eerdere lessen. Nu hoor ik vaak van collega’s hoe opvallend veel leerlingen zich herinneren van eerdere thema’s.

Petra · Leerkracht bij De Sleutel, Tilburg

Dit is waar we als Jenaplanschool naar op zoek waren! Een kennisrijk curriculum voor alle kinderen in de vorm van betekenisvol thematisch onderwijs, met samenhang tussen vakgebieden. Het NKC laat zien dat dit kan!

Rian · Leerkracht bij Jenaplan IKC Donatushof, Bemmel

Leerkrachten werken samen en nemen dingen van elkaar over. Voorheen was dit soort samenwerking er bij ons op school nauwelijks. Met elkaar de hele lijn doorzien en dezelfde lessen geven, helpt enorm voor samenwerking en overleg.

Petra · Leerkracht bij De Sleutel, Tilburg

Kinderen van groep 5/6 stonden een paar weken geleden te dringen voor het hek om naar binnen te mogen. “Waarom hebben jullie zo’n haast?”, vroeg de conciërge. “We gaan vandaag met een nieuw thema van NKC beginnen!”, riepen de kinderen.

Lisa · Leerkracht bij Willibrordschool, Vleuten

Ik merk echt dat leerkrachten zelf ook meer weten.

Petra · Leerkracht bij De Sleutel, Tilburg

Ouders vinden het heel leuk dat kinderen in het gezien meer kunnen deelnemen aan gesprekken aan tafel. We horen veel terug dat broertjes en zusjes (uit verschillende jaren op dezelfde NKC-school) beter en meer inhoudelijk met elkaar kunnen praten.

Laura · Leerkracht bij De Twaalfruiter, Utrecht

Ouders kwamen naar ons toe dat hun kinderen uit de kleuterklas zo goed konden praten over religies, kerken en moskeeën.

Lisa · Leerkracht bij Willibrordschool, Vleuten

Veel vaker dan voorheen hoor ik dat leerlingen het nieuws thuis kunnen begrijpen en daarin dingen terughoren die ze op school hebben geleerd.

Wieteke · Leerkracht bij Jan Ligthartschool, Arnhem

Als leerkracht word ik heel blij als kinderen verbindingen gaan zien naar eerdere thema’s. Kleuters die teruggrijpen op dingen die ze in groep 1 hebben geleerd. Dat je écht met kinderen in discussie kunt gaan, omdat ze genoeg kennis hebben van onderwerpen.

Judith · Leerkracht bij De Wateringe, Hellevoetssluis

Kennis is macht in de goede zin van het woord. Zoveel dingen zijn leuker en interessanter met kennis. Als je een gesprek kan volgen: ow leuk, ik kan meepraten. Je leest iets en denkt: ow daar heb ik al van gehoord!

Wessel · Leerkracht bij Het Windas, Schiedam

Bij NKC staat de leraar centraal. De leraar brengt de kennis over en moet hierin de leiding nemen. We zijn de professionals en kunnen de regie nemen over de kwaliteit van het onderwijs, zonder dat daarbij iets wordt opgelegd. En dat ook nog eens evidence-informed en met veel enthousiasme!

Loes · Leerkracht bij Drie Koningen, Utrecht

Het curriculum is het fundament waarop al het leren gebouwd is. Als leerkracht moet je de principes daarachter heel goed snappen om de opbouw van het leren te doorzien.

Hanneke · Leerkracht bij Het Veldhuis, Utrecht

Wij hebben afgelopen donderdag het thema ‘Zicht op de aarde’ afgerond met een prachtige tentoonstelling. In iedere groep waren mooie eindproducten zichtbaar, zoals kennismappen, muurkranten, kijkdozen, kunstwerken en ingekleurde landkaarten. We hebben een puzzeltocht georganiseerd voor alle kinderen met inhoudelijke vragen vanuit het thema. Uiteindelijk kwamen alle kinderen hierdoor ook in alle klassen. En ouders, opa’s en oma’s hielpen mee om de vragen te beanwoorden. We hebben veel positieve reacties gekregen.

Hanneke Los · Leerkracht bij Het Veldhuis, Utrecht

Vorige week hebben wij thema 3A afgesloten met elkaar. Sinds vorig schooljaar doen we dat met een ‘NKC-kijkmiddag’, waarbij de ouders eerst welkom zijn in de groep(en) van hun kind(eren) van 13:30-14:00 uur. In de groep vindt dan een activiteit plaats met de ouders. In de ene groep presenteren kinderen wat ze geleerd hebben, in de andere groep is een quiz, etc. … dit was een groot succes. Er waren veel groepen waar de laatste ouders pas rond 15:30 weggingen vanwege de drukte.

Wessel · Leerkracht bij Het Windas, Schiedam

Gisteren zijn we met de groepen 7 en 8 naar de moskee in Schiedam geweest. Het was indrukwekkend en mooi om te zien hoe geïnteresseerd de kinderen waren en er werden echt hele goede vragen gesteld aan degene die ons rondleidde. Ik zag de leerlingen de aangeleerde kennis toepassen hierbij.

Wessel · Leerkracht bij Het Windas, Schiedam

Wij werken op dit moment over het thema Zicht op de aarde. We hebben er met het team voor gezorgd dat het thema door de hele school zichtbaar is (niet alleen in de groepen). Er hangt bijvoorbeeld in elke hal een zonnestelsel aan het plafond. Van de week waren leerlingen van groep 1-2 en groep 6 met elkaar in gesprek over het zonnestelsel. Zowel de leerlingen uit groep 1-2 en 6 konden vol overtuiging vertellen wat ze al geleerd hebben en vulde elkaar aan. Mooi moment!

Lisa · Leerkracht bij Willibrordschool, Vleuten

Een leerling uit groep 3 vertelde na de eerste week van een nieuw NKC-thema: “Ik heb nog nooit zoveel geleerd in zo’n korte tijd!”

Rian · Leerkracht bij Jenaplan IKC Donatushof, Bemmel

Benieuwd hoe het NKC kan bijdragen aan krachtig onderwijs?