Actueel

Ervaringen van een nieuwe NKC-school

Dit schooljaar is Jenaplan IKC Donatushof (Stichting de Linge, Bemmel) gestart als nieuwe NKC-school. NKC-coördinator en stamgroepleider Rian Spitzen schreef het volgende stuk over de eerste week van het eerste NKC-thema dat momenteel op de school wordt onderwezen.

Kennisrijk onderwijs? Zet de leerkracht centraal!

Wupke van der Torren geeft een pleidooi voor het belang van het centraal zetten van de leerkracht als architect van het onderwijs. Alleen dan komen we tot duurzaam kennisrijk onderwijs voor alle leerlingen.

Kan een kennisrijk curriculum achterstanden elimineren?

Uit nieuw voorlopig onderzoek uit de Verenigde Staten blijkt dat een kennisrijk curriculum ervoor kan zorgen dat leerlingen niet alleen hogere resultaten behalen in begrijpend lezen, maar ook op rekenen en wereldoriëntatie (science). Wat kunnen we van het onderzoek leren voor ons onderwijs in Nederland?

NKC in de Tjipcast

In deze podcast gaat NKC-expert Alex Koks met Tjip in gesprek over kennis, kennisopbouw, het Nederlands Kennis Curriculum, curriculumontwikkeling in de school, curriculumleiderschap en het (tot nu toe) geheime kennis-kaartensyteem.

Een kennisrijke start!

Door heel Nederland starten er deze week verschillende NKC thema’s of gaan die deze weken starten! In verschillende kennisrijke thema’s worden kinderen ondergedompeld in de kennis (en kunde).