Kan een kennisrijk curriculum achterstanden elimineren?

Uit nieuw voorlopig onderzoek uit de Verenigde Staten blijkt dat een kennisrijk curriculum ervoor kan zorgen dat leerlingen niet alleen hogere resultaten behalen in begrijpend lezen, maar ook op rekenen en wereldoriëntatie (science). Wat kunnen we van het onderzoek leren voor ons onderwijs in Nederland?

Een kennisrijke start!

Door heel Nederland starten er deze week verschillende NKC thema’s of gaan die deze weken starten! In verschillende kennisrijke thema’s worden kinderen ondergedompeld in de kennis (en kunde).

Deze scholen werken al met het NKC!

Drie jaar geleden besloten vier schoolbesturen in het primair onderwijs de handen ineen te slaan en zelf een curriculum te gaan ontwikkelen. Een curriculum dat kennis samen met de duurzame ontwikkeldoelstellingen, vooropstelt. Kennis is namelijk de bouwsteen voor kansen voor alle leerlingen. Zeker de leerlingen die dat van huis minder meekrijgen. Het Nederlands Kennis Curriculum is hieruit geboren en steeds meer scholen sluiten zich erbij aan.