Deze scholen werken al met het NKC!

Drie jaar geleden besloten vier schoolbesturen in het primair onderwijs de handen ineen te slaan en zelf een curriculum te gaan ontwikkelen. Een curriculum dat kennis samen met de duurzame ontwikkeldoelstellingen, vooropstelt.  Kennis is namelijk de bouwsteen voor kansen voor alle leerlingen. Zeker de leerlingen die dat van huis minder meekrijgen. Het Nederlands Kennis Curriculum is hieruit geboren en steeds meer scholen sluiten zich erbij aan.


Na drie jaar is de basis van het kenniscurriculum klaar. Deze week hebben de vier schoolbesturen de overeenkomst getekend waarin ze de verdere samenwerking bekrachtigen en de volgende stap zetten. Projectleider Alex Koks: “Het is de hoogste tijd ons verhaal te vertellen en andere scholen en stichtingen uit te nodigen mee te gaan in deze beweging.”

NKC_ondertekening_8

Terwijl het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nog steeds bezig is met het vormgeven van het landelijk curriculum, hebben deze scholen zelf alvast de handschoen opgepakt en aangedaan. Alex Koks: “Wij willen en kunnen niet wachten. Kinderen verdienen morgen al een curriculum waarin kennis centraal staat. En daar moeten we snel mogelijk de omslag naar maken.”

Leerkracht en onderwijsontwikkelaar Debbie Dussel is enthousiast. “Bijzonder aan het Nederlands Kennis Curriculum (NKC) is dat de leraar als architect centraal staat. Dat maakt ons vak écht aantrekkelijker. In leerteams gaan leraren aan de slag om lessen te ontwerpen vanuit kennisdoelen. Dit is een andere manier van denken, waarbij methodes niet meer gevolgd hoeven te worden. Een dag bestaat niet meer uit allemaal losse lessen, maar er wordt gefocust op kennisdoelen waarbij er vanuit thema’s samenhang tussen verschillende vakken en kennis gerealiseerd wordt. Leraren weten wat leerlingen moeten kennen en kunnen en werken daar naartoe. Zo kunnen bijvoorbeeld taal, geschiedenis en burgerschap in één les worden geïntegreerd.”

Het NKC schenkt aandacht aan kennis- en meta-cognitieve ontwikkeling, waaronder sociaal-emotionele competenties. Het NKC is zowel pedagogisch als didactisch gestructureerd. Deze focus op kennis komt niet uit de lucht vallen. Schoolbestuurder Sylvia Veltmaat van Flores licht toe: “Het is een duurzame manier van leren, die ook heel emanciperend is, omdat iedereen hetzelfde aangeboden krijgt, ongeacht waar je wieg staat. Kennis is een klittenband, je leert steeds iets nieuws bij. Het gaat erom dat er iets in je langetermijngeheugen veranderd. Dát is leren en dat is wat we op school moeten doen.”

“De ontwikkeling van het NKC is een inspirerend proces met een verbluffend resultaat”, aldus Peter Jonkers, schoolbestuurder van Primo Schiedam. “Het NKC stelt scholen en leraren in staat een goede opbouw in kennis (en daarmee woordenschat) aan kinderen mee te geven die dat hard nodig hebben. Met het NKC is kennis, op basis van de kerndoelen, logisch gegroepeerd rond een thema. Ook wordt getracht zo optimaal mogelijk gebruik maken van wat we weten uit de cognitieve psychologie over hoe leren werkt.

Kennis is de sleutel tot maatschappelijk succes, een voorwaarde voor democratie. Het NKC maakt kennis bereikbaarder voor alle kinderen en maakt het NKC een curriculum met een focus op het werkelijk kleiner maken van kansenongelijkheid en leidt op tot een andere samenleving. Kortom een must voor scholen die leerlingen met kennis van de wereld en goed burgerschap willen afleveren!”


De vier besturen roepen nu andere besturen en scholenstichtingen op zich aan te sluiten. De scholen die al bezig zijn met het implementeren van het curriculum in de school zijn enthousiast en willen graag hun verhaal delen. Leerkrachten willen vertellen waarom deze manier van werken niet alleen voor leerlingen werkt, maar ook het beroep leraar aantrekkelijker maakt.

Wil je het NKC blijven volgen? Ga naar https://www.nederlandskenniscurriculum.nl/ 

NKC_ondertekening_2
NKC_ondertekening_6
Overzicht-1