Ervaringen van een nieuwe NKC-school

Dit schooljaar is Jenaplan IKC Donatushof (Stichting de Linge, Bemmel) gestart als nieuwe NKC-school. NKC-coördinator en stamgroepleider Rian Spitzen schreef het volgende stuk over de eerste week van het eerste NKC-thema dat momenteel op de school wordt onderwezen.

Start eerste NKC-thema Jenaplan IKC Donatushof

Wat een betrokkenheid bij kinderen, leerkrachten en ook ouders bij de start van ons eerste NKC-thema ‘voorbij de muren’! Als Jenaplanschool hebben we, zo durf ik te zeggen, ruime ervaring met het vormgeven van wereldoriëntatie in thematisch onderwijs. We verrassen onszelf op een positieve manier met de verdiepingsslag die we met inzet van het NKC aan het maken zijn. Het NKC dient hierbij als waardevolle onderlegger en laat zien dat kennisrijk en betekenisvol onderwijs prima samengaan.

NKC en Jenaplan?

We geven met hulp van het NKC wereldoriëntatie als hart van ons Jenaplanonderwijs vorm in thematisch onderwijs waarbij we:

  • … een stevige kennisbasis realiseren voor alle kinderen in een betekenisvolle context;
  • … zorgen voor een meerjarenplanning en duidelijke doorgaande lijn waarbij we kennis stapelen;
  • … taal in samenhang ((technisch) lezen / woordenschat / spreken / lezen met begrip / schrijven) verweven;
  • … kunst en cultuur en creatieve vakken in een doorgaande lijn verweven;
  • … regelmatig locatie- en schoolbrede projecten plannen om ontmoeting en uitwisseling te realiseren.

De verdiepingslag die we samen maken in het vormgeven van onze wereldoriëntatie, is naast inspirerend ook intensief. Een groot compliment aan alle collega’s is op zijn plaats. Een betrokken stamgroep, waardevolle samenwerking met collega’s tijdens het ontwerpen van lessen, een school die wereldoriëntatie ademt en fijne feedback van kinderen en ouders geeft veel energie!