Video: Een kijkje bij basisschool Oculus

Op basisschool Oculus in Tilburg wordt al jaren met het Nederlands Kennis Curriculum gewerkt. Hoe ervaren leerkrachten het werken met het NKC? In deze korte compilatie komen verschillende leerkrachten van Oculus aan het woord die toelichten wat het werken met NKC voor hen in de praktijk betekent, en wat het effect is voor leerlingen, leerkrachten en de school.