Waarom deze NKC-scholen er wel in slagen prestaties op te krikken

– Door Alex Koks.

“Misschien wel urgenter dan ooit.” quote waarnemend directeur Dave van de Geer over het belang van een kennisrijk curriculum. Nederland lijkt namelijk niet alleen een leesprobleem te hebben. De basisvaardigheden zijn nog steeds niet op niveau, aldus de net gepubliceerde Staat van het onderwijs (zie link).

Het recent gepubliceerde PIRLS onderzoek (zie link) geeft hier meer internationaal zicht op: Nederland scoort internationaal alleen maar lager op leesvaardigheid. Waar Nederlandse leerlingen altijd een hogere score dan de leerlingen uit de 21 Westerse landen hadden, is dat nu niet meer zo volgens PIRLS. We kunnen afleiden: kinderen begrijpen en gebruiken teksten steeds slechter.

We moeten het tij zien te keren. Maar hoe?

De Staat van het Onderwijs 2023 geeft urgentie aan voor het inzetten op bewezen en gedegen manieren om ons onderwijs te verbeteren. Ze sturen op ‘evidence-informed leren’: aandacht voor wat werkt om kinderen zo goed mogelijk te doen laten leren.

Niet alleen moeten we ons richten op hoe we kinderen goed willen laten leren, we moeten ook goed nadenken over wat we kinderen willen leren. De structuur van het leerplan. Het curriculum.

Scholen die werken met een Nederlands Kennis Curriculum zetten daarom in op de synergie tussen de belangrijkste factoren voor beter onderwijs: een kennisrijk curriculum dat kinderen een kennisbasis biedt om beter te begrijpen wat ze lezen, evidence-informed didactische strategieën om leerlingen dit te laten leren in een zelfsturende organisatie die is ingericht als professionele leergemeenschap.

Onderwijs verbeteren vraagt een integrale aanpak, voor jong en voor oud. Ieder kind verdient dit.

Lees hier het artikel in De Morgen van het bezoek aan NKC-school de Willibrord, waarin leerkrachten en leerlingen laten zien wat kennisrijk onderwijs in een goed organiseerde school betekent.

Plaats een reactie