Ontdek het NKC voor

De klas

Doordat leerkrachten zelf aan de gang te gaan met lesontwerp, wordt er niet langer gewerkt met lesmodules uit boekjes. Leerlingen worden door de nieuwe thematische werkwijze meegezogen in een samenhangend verhaal en is de klas geïnspireerder en gemotiveerder dan ooit!

Het curriculum vormt de basis van het leren, maar is ook moeilijk om te ontwerpen.

Wanneer je met het NKC aan de slag gaat, werk je elke dag aan duurzame onderwijsverbetering. Daarnaast biedt het NKC nog veel meer voordelen, waarvan we er hieronder een paar op een rij hebben gezet.

Enthousiaste leerlingen

Kennisrijk onderwijs maakt dat leerlingen zien wat ze leren en daarover vragen gaan stellen. De samenhang van lessen wordt door de klas – maar ook schoolbreed – herkend en besproken. Door de verbindingen van de thema’s kunnen broertjes en zusjes ook thuis met elkaar over de onderwerpen op school praten. 

Thematisch onderwijs

De kennis- en toepassingsdoelen van het NKC zijn geclusterd binnen verschillende thema’s, zoals ‘ruimte’ en ‘natuur’. Door deze thematische opzet gaat het NKC voorbij aan losse feitenkennis en wordt er gebouw aan een groter inzicht. Zowel leerlingen als leerkrachten gaan hierdoor het thema “zien”. 

De leerkracht heeft de regie

Op een school die met het NKC werkt, weet het hele team welke kennis wanneer aan bod dient te komen. Hierdoor kunnen leerkrachten voortbouwen op wat kinderen eerder leerden en echt de diepte in. Zo volgen leerkrachten niet langer een vastgestelde methode, maar worden zij zelf de architect van hun eigen onderwijs.

Wil je in de klas met het NKC aan de slag?

Ga in gesprek met je team en schoolleider om te bekijken wat hiervoor de mogelijkheden zijn!

Ontwikkeld door