Ontdek het NKC voor

Kwaliteits-
ontwikkeling

Het NKC is ontwikkeld op basis van wetenschappelijke inzichten en gebruikt daarmee de meest recente bevindingen over leertheorieën. Door ieder kind een stevige kennisbasis mee te geven, verhoog je de kansengelijkheid en maakt het niet uit wat een leerling al weet of niet.

Het curriculum vormt de basis van het leren, maar is ook moeilijk om te ontwerpen.

Wanneer je met het NKC aan de slag gaat, werk je elke dag aan duurzame onderwijsverbetering. Daarnaast biedt het NKC nog veel meer voordelen, waarvan we er hieronder een paar op een rij hebben gezet.

Opbouwende kennisoverdracht

Het opbouwen van een sterke en samenhangende kennisbasis staat in het NKC centraal: stap voor stap leren kinderen meer over de verbanden tussen onderwerpen; de informatie en de context wordt tijdens hun schooljaren steeds iets complexer en leerlingen worden uitgedaagd tot het leggen van verbanden tussen onderwerpen.

Kansengelijkheid

Kennis is de sleutel tot maatschappelijk succes, een voorwaarde voor een goedwerkende democratie. Door kennis bereikbaar te maken voor alle leerlingen zorg je ervoor dat leerlingen met goed burgerschap de maatschappij ingaan. Zij kunnen zorgen voor zichzelf en een ander, ongeacht uit welk milieu een leerling komt. 

Continue ontwikkeling

Op een school die met het NKC werkt, ontwikkelen leerkrachten zich door curriculumgericht te werken, lessen te ontwerpen en zich te richten op kennisoverdracht en samenwerking met collega’s. Zo volgen leerkrachten niet langer een vastgestelde methode, maar worden zij zelf de architect van hun eigen onderwijs. 

Hoe het werkt

In vier stappen naar het NKC

Aanmelding
Meld via de stichting een school (het liefst meerdere scholen) per mail aan om met het NKC te starten. De bestuurder en de medezeggenschapsraad dienen hiervan op de hoogte te zijn. Vanaf dat moment wordt de instelling gezien als aspirant toetreder tot het NKC-netwerk.

Zelfevaluatie
Vul samen met betrokken collega’s – directeuren, leerkrachten, kwaliteitscoördinator – het zelfevaluatiekader in. Hiermee bekijk je waar je als school nog aan kunt werken voor een zo succesvol mogelijke start van het NKC op jouw school.

Gesprek
Plan tijdens de aanmelding een gesprek met de NKC-stuurgroep om de zelfevaluatie door te spreken. Samen met de NKC-stuurgroep bekijk je in anderhalf uur wat er moet gebeuren om het NKC goed te implementeren op jouw school.

Toetreding
Binnen drie weken na het gesprek krijg je als stichting een rapportage over de toetreding van je school bij het NKC. Daarna ben je officieel lid van het NKC-netwerk en kun je gaan werken met het meest kennisrijke curriculum van Nederland!

Benieuwd hoe het NKC kan bijdragen aan krachtig onderwijs?

Ontwikkeld door