Ontdek het NKC voor

Besturen & stichtingen

Kennisdeling met andere scholen was nog nooit zo waardevol als in het NKC-netwerk, waar iedere school bijdraagt aan de ontwikkeling van het Kennis Curriculum. Inspirerende verhalen van leerkrachten op de ene school helpen bij het lesontwerp op de andere, waardoor resultaten overal tegelijk omhooggaan.

Het curriculum vormt de basis van het leren, maar is ook moeilijk om te ontwerpen.

Kansengelijkheid

Kennis is de sleutel tot maatschappelijk succes, een voorwaarde voor een goedwerkende democratie. Door kennis bereikbaar te maken voor alle leerlingen zorg je ervoor dat leerlingen met goed burgerschap de maatschappij ingaan. Zij kunnen zorgen voor zichzelf en een ander, ongeacht uit welk milieu een leerling komt. 

Samenwerking

Met het NKC kunnen scholen binnen een stichting helder samenwerken aan collectieve onderwijsverbetering. Door het uitwisselen van wetenschappelijke kennis, inspiratie, succesverhalen en aandachtspunten werken scholen vanuit het kenniscurriculum sterker samen dan ooit tevoren. 

NKC-netwerk

Elke stichting die lid is, participeert in een NKC-ontwikkelgroep en levert een bijdrage aan de doorontwikkeling van het NKC. De leden van de ontwikkelgroep worden continu geschoold, ze leren veel over curriculumgericht werken en dragen dit weer over aan de teams binnen de eigen stichting. NKC-scholen stimuleren hierdoor professionele ontwikkeling en kennisdeling in de stichting. 

Hoe het werkt

In vier stappen naar het NKC

Aanmelding
Meld via de stichting een school (het liefst meerdere scholen) per mail aan om met het NKC te starten. De bestuurder en de medezeggenschapsraad dienen hiervan op de hoogte te zijn. Vanaf dat moment wordt de instelling gezien als aspirant toetreder tot het NKC-netwerk.

Zelfevaluatie
Vul samen met betrokken collega’s – directeuren, leerkrachten, kwaliteitscoördinator – het zelfevaluatiekader in. Hiermee bekijk je waar je als school nog aan kunt werken voor een zo succesvol mogelijke start van het NKC op jouw school.

Gesprek
Plan tijdens de aanmelding een gesprek met de NKC-stuurgroep om de zelfevaluatie door te spreken. Samen met de NKC-stuurgroep bekijk je in anderhalf uur wat er moet gebeuren om het NKC goed te implementeren op jouw school.

Toetreding
Binnen drie weken na het gesprek krijg je als stichting een rapportage over de toetreding van je school bij het NKC. Daarna ben je officieel lid van het NKC-netwerk en kun je gaan werken met het meest kennisrijke curriculum van Nederland!

Benieuwd hoe het NKC kan bijdragen aan krachtig onderwijs?

Ontwikkeld door