Wat is het NKC?

Het Nederlands Kenniscurriculum (NKC) is een kennisgericht basisschoolcurriculum: een concrete en kennisgerichte invulling van de kerndoelen van het onderwijs in Nederland. Met het NKC kunnen scholen en leerkrachten zelfstandig hun onderwijs vormgeven.

Wetenschappelijke basis

De gedachte ‘kennis gaat vooraf aan vaardigheden’ is gebaseerd op decennia aan wetenschappelijk onderzoek, waaronder het werk van de Amerikaanse onderwijskundige E.D. Hirsch. Hij constateerde dat een brede algemene kennis helpt om nieuwe kennis op te doen. Omdat leerlingen op school te weinig kennis van de wereld meekrijgen, is kennisontwikkeling van kinderen sterk afhankelijk van hun thuissituatie. Dat kan en moet anders. 

Voor en door leerkrachten

Het NKC is ontwikkeld door een viertal basisschoolbesturen: zestien leerkrachten hebben zich wekelijks in een projectgroep gebogen over de ontwikkeling en realisatie van het NKC. Tijdens de ontwikkeling van het NKC werkten zij vanuit het ontwerpprincipe ‘backwards design’; per kerndoel is gekeken naar wat kinderen moeten weten en kunnen om dat kerndoel te ‘halen’. 

Duurzame onderwerpen

Het NKC gebruikt de Duurzame ontwikkelingsdoelen (in 2015 bepaald door landen aangesloten bij de Verenigde Naties) om opgedane kennis in een breder perspectief – dat van de wereld – te leren plaatsen. Om dit te bereiken is elk thema van het NKC verbonden aan de meest relevante ontwikkelingsdoelstellingen, zoals staatsinrichting en klimaatverandering.

Waarom het NKC?

Kennis doet ertoe. Niet alleen zorgt meer kennis ervoor dat we beter de wereld om ons heen kunnen begrijpen, maar het opent ook de ‘deuren’ naar de maatschappij.

Door te zorgen dat alle kinderen vanaf groep 1 werken aan kennisopbouw, zet het NKC in op een rijke en gelijke kennisbasis. Deze sterke voorkennis zorgt er namelijk voor dat meer kinderen mee kunnen komen in de maatschappij en bijvoorbeeld een door hen gewenste opleiding kunnen afronden. Werken aan meer kennis en meer kansen, zowel op school als in de maatschappij, onafhankelijk van verschillende thuissituaties. Kennis voor kansen.

Ontwikkeld door

Benieuwd hoe het NKC kan bijdragen aan krachtig onderwijs?